KONSTNÄRLIG UTSMYCKNING ALBERT BONNIERs FÖRLAG

 

Utsmyckningsuppdrag för Albert Bonniers Förlag.
Författarporträtt och citat från ett urval Bonnierförfattare, tecknade med spritpennor och graffitipennor
direkt på väggar, snickerier och stuckatur. Jag har valt författare och delar av deras berättelser som
en mosaik över Bonniers utgivning, både historiskt och med dagsaktuella författarskap.
Arbete pågår, fler väggar och tak ska fyllas med porträtt och texter.

 
IMG_8216.jpg
IMG_8200.jpg
IMG_8208.jpg
IMG_8196.jpg
IMG_8218.jpg
IMG_8197.jpg