Titta & Brokiga Ritboken

En bok och en ritbok av Stina Wirsén som välkomstpresent till flyktingbarn mellan noll och tre år.
 – Det är så otroligt viktigt att vi visar de här barnen att de är välkomna, säger Stina Wirsén.
 
Barns rätt till språk och till böcker har aktualiserats genom den senaste tidens stora flyktingström till Sverige och Stina Wirsén har jobbat mycket med flerspråkighet och haft workshopar på flyktingförläggningar.
– När man jobbar med barn som inte har svenska som modersmål och kanske inte har varit här så lång tid är det fantastiskt att rita tillsammans. Man behöver inte kunna prata ett gemensamt språk, man kan kommunicera så bra ändå, säger hon.

Ur detta arbetet föddes en idé om en välkomstbok för flyktingbarn, ett projekt som nu drivs gemensamt av Stina Wirsén, hennes förlag Bonnier - Carlsen och Rädda Barnen. Projektet går ut på att flyktingbarn mellan noll och tre välkomnas till Sverige med ett paket bestående av en bilderbok och en ritbok av Stina Wirsén.
– Bilderboken finns redan. Den heter Titta och är på svenska med väldigt lite text, berättar Stina Wirsén. Till den tar vi också fram en ritbok som heter Brokiga ritboken och består av halvfärdiga teckningar och text på sju olika språk, varav ett är svenska. Tanken är att barnen ska rita vidare på de teckningar och den berättelse som jag påbörjat. De blir medskapare av en saga, en bok som de kan läsa om och om igen.