Recension av boken Död

 "Det är en enkel liten berättelse om liv och död som Stina Wirsén presenterar. Hon är full av tilltro till det lilla barnets förmåga att hantera även de tyngsta frågorna redan tidigt i livet. Texten är knapp, rytmisk och med det poetiska anslag som utmärker författarens texter. På åtta uppslag finner vi hennes flyhänta och dansande illustrationer som är hennes alldeles egen omisskännliga stil: snirkliga och lyckliga. Här finns en mångfald som värmer och ett bejakande av allas olikheter som tillsammans utgör Stina Wirséns alla brokiga."

Utdrag ur recension av Ulf Malmqvist, BTJ-häftet nr 9, 2016. www.btj.se

Stina Wirsén