En bok för allas läsfrämjarpris 2018

En bok för allas läsfrämjarpris 2018. 

Utdrag ur juryns motivering: ...Hennes bilder har en exceptionell förmåga att nå ut. Oavsett om de landar hos massorna via frimärken, telefonkataloger, och Google, eller tar sig in i en ensam liten brokiga hjärta från en tummad boksida så griper de tag och stannar hos den som en gång tagit dem till sig. Hon är en flitig och differentierad inspiratör som gärna lånar ut sin penna till sammanhang där den kan göra viktig nytta. Särskillt kan arbetet med Brottsoffermyndighetens material för barn som brottsoffer och samarbetet med FN kring de mänskliga rättigheterna nämnas. Stina Wirsén är engagerad i Berättarministeriet och sitter i Svenska Barnboksakademien, där hon kämpar för alla barns rätt till litteratur. Hon får En bok för allas läsfrämjarpris för den gärning som hon utför på ett sådant förtjänstfullt sätt.

pris.jpg