Pippi på konst!
Följ två kulturpippis på ett äventyr genom konst och designhistorien.

IMG_0123.jpg
IMG_0163.jpg
IMG_0157.jpg
IMG_0159.jpg

Pippi på konst får högsta betyg i recension av BTJ! 

I mötet med konst finns förmågor som är viktigare än andra. Nyfikenhet, synens skärpa, tänkandets klurigheter, sinnen, känslor, historien och traditionens berättelser samt kunskap om hantverket och skapandets praktiska sida. Detta står att läsa i inledningen till boken som presenterar delar av Nationalmuseums samlingar. Nya och äldre verk presenteras. Betraktaren/läsaren får hjälp att tolka bilderna. Det kan vara genom att jämföra ett nyare verk med tidigare verk i konsthistorien, genom att peka på olika symboler i bilden och vad de står för, berätta om konstnären och i vilken situation han/hon befann sig när bilden skapades, vilken fas samhället befinner sig i eller på vilket sätt konstnären väljer att skildra samhället. Hur vet man att det är Maria och Jesusbarnet som visas i bild, varför skildras människor nakna i äldre måleri? Det är många och spännande frågor som ställs och som förklaras. Det är också spännande att se vad som händer om man vänder och vrider på en målning och ser hur olika motiv kan träda fram. Ett mycket fint bildmaterial visas upp och som ledsagare har Stina Wirsén tecknat två konstnärsfåglar som humoristiskt betraktar och kommenterar bildmaterialet. Pippi på konst innehåller ett litet symbollexikon och en verkförteckning. En pärla! 

Helhetsbetyg: 5. – Christina Wedenmark.