Brokigt är bäst!

Tanken bakom böckerna om de små brokiga är att brokigt är kul. Att olika är bra. Att man får vara som man är- så länge man inte är dum mot någon annan. Att vi alla har både ont och gott i oss. Att vi alla har haft lust att bita någon lite för hårt. Att vi alla har behov av att bli sedda och bekräftade- som de vi verkligen är.
I berättelserna om de brokiga är alla dumma ibland. Och snälla. Och rätt så knäppa. Förhoppningsvis också roliga att lära känna.

När brokiga nu finns som dockor och på vissa väl valda produkter, är tanken densamma- ett lekfullt färgrikt och bejakande förhållningsätt till livet.

Illustration: Stina Wirsén