Malmö stad satsar på små barn, pedagogik och demokratifrågor.

Under en intensiv vecka har jag träffat över 100 pedagoger och ännu fler barn.
Vi har pratat om barns rättigheter och om vuxnas skyldigheter. Vi har ritat arga nallar och glada. Vi har funderat över vem som bestämmer?

Tack Piroska Bakran, tack barn och pedagoger. ❤️❤️❤️❤️