”Alla små läser" är ett läsfrämjande projekt som riktar sig till 1-3 åringar i förskolan. Ca 350 barn på 17 förskolor har deltagit och jobbat med Vems resa? Under hela terminen. De har bearbetat boken genom bland annat musik, dans, drama och bildskapande. Boken har lästs i alla möjliga miljöer; inne, ute, på förskolan och hemma. Projektet har varit ett samarbete mellan Eskilstuna kommuns Lässatsning och de 17 deltagande förskolorna. Stort tack till Kristina Stevanovic och Annika Sjöblom och deras kollegor, för att jag fått vara en del av ert ambitiösa och lustfyllda projekt. Tack till alla barn som ville skulptera, läsa och måla med mig!