Allas Kulturarv

Riksantikvarieämbetet har på uppdrag av regeringen tagit fram en vision för kulturmiljöarbetet till 2030.
Illustrationer av Stina Wirsén

 

Historiska spår eller kulturarv kan hjälpa oss att svara på frågorna vem är jag? Var kommer jag ifrån? Och vart är jag på väg? När vi förhåller oss till de historiska spåren och utforskar det förflutna på detta sätt kulturarvar vi – kulturarvande kan bidra till upptäckarglädje, nyfikenhet och viljan att förstå andra värderingar och andra sätt att leva.
 
Det är viktigt för att vi skall kunna känna tillhörighet, delaktighet och förståelse för vår plats i tiden.
 
Genom att tillhandahålla en mångfald av historiska spår erbjuder kulturarvsarbetet möjlighet för alla att kulturarva. Därför är visionen för kulturmiljöarbetet till 2030 att
alla, oavsett bakgrund, upplever att de kan göra anspråk på det kulturarv som format Sverige.